Sekretariat Studium Doktoranckiego

Kontakt

ul. Dobra 55

00-312 Warszawa
Pokój 2.412 – II piętro

Kierownik Studium Doktoranckiego


  • dr hab. Maria Załęska, prof. ucz.

dyżury w sem. zimowym 2022/23 : środy g. 10.00-11.00

 

Pracownicy sekretariatu studium doktoranckiego:


 

Godziny otwarcia sekretariatu dla doktorantów: wtorek i czwartek 10.00-14.00