Nowe granty NCN

  • Nowe granty NCN
  • Z przyjemnością informujemy o przyznanych grantach NCN: dr hab., prof. ucz. Alessandro Baldacci z Katedry Italianistyki otrzymał grant w ramach programu Opus na projekt „W dialogu z ekstremum. Recepcja Paula Celana w poezji włoskiej od drugiej połowy XX wieku” (wysokość finansowania 171 816 zł), natomiast mgr Jakub Dunin-Borkowski otrzymał grant „Preludium” na projekt „Zbitki spółgłoskowe w języku baskijskim. Opis generatywny w ramach Teorii Optymalności” (wysokość finansowania 133 094 zł). Promotorem mgra Jakuba Dunin-Borkowskiego i opiekunem naukowym projektu jest dr hab. prof. ucz. Bartłomiej Czaplicki z Instytutu Anglistyki.
    Serdecznie gratulujemy!

    Data publikacji: 14 grudnia 2022