Ocena okresowa nauczycieli akademickich

Rozwój kadry

Przepisy


Zasady i kryteria oceny nauczycieli akademickich określa:

 

Arkusz oceny okresowej


Arkusz oceny okresowej stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie określenia trybu, zasad i kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich.

 

Wydziałowa Komisja Oceniająca


W kadencji 2020-24 Wydziałowa Komisja Oceniająca obraduje w składzie:

  • prof. dr hab. Magdalena Danielewicz – Przewodnicząca
  • prof. ucz. dr hab. Aniela Korzeniowska – Wiceprzewodnicząca
  • dr hab. Maria Biskup
  • dr Marcin Grad
  • dr Justyna Hanna Orzeł
  • dr hab. Marta Piłat-Zuzankiewicz
  • dr hab. Agata Sobczyk

Członkowie Komisji Oceniającej spoza Wydziału Neofilologii:

  • prof. dr hab. Ewa Żebrowska (WLS)
  • dr hab. Katarzyna Nowakowska (CKNJOiEE)

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu warszawskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji oceniających