Prace dyplomowe

O bibliotece

Studentom, doktorantom i pracownikom Wydziału Neofilologii udostępniamy wydziałowe prace dyplomowe. Obecnie w BWN do wglądu są wyłącznie prace dyplomowe w formie papierowej obronione w Katedrze Hungarystyki UW. W przyszłości umożliwimy również przeglądanie prac w wersji elektronicznej autorstwa absolwentów całego Wydziału.
 
Aby przejrzeć wybraną pracę, należy wypełnić zamieszczony poniżej formularz, a także uzyskać podpis nauczyciela akademickiego, np. opiekuna roku. Wypełniony i podpisany formularz prosimy przekazać osobie dyżurującej w BWN. Zamówiona praca dyplomowa będzie do wglądu następnego dnia roboczego.
 
Dane prac dyplomowych można znaleźć w APD. Jeśli nie uda się znaleźć poszukiwanej pracy, prosimy o kontakt z osobą dyżurującą w BWN.
 
Formularz: PDF / DOCX